Логистичен парк София

Проектът представлява логистична база клас А, съставена от две складови сгради (сграда 1 и сграда 2). Сграда 3 – състояща се от заведение със зала за хранене на първи и втори етаж. Административна сграда с помещение за инструктаж, помещение за почивка шофьори и умивални на първия етаж, помещения секретар и управител на втория етажл, КПП. Електрозахранването на обекта ще се осъществява от 2 броя трафопостове, ситуирани в центъра на електрическите товари. За резервиране на консуматорите се предвиждат дизелагрегати. За обекта са проектирани вътрешни осветителни, силови и слаботокови инсталации. Заземление и мълниезащита. Външно осветление. Зарядни станции за ЕПС. Помпена станция за противопожарни нужди.

Възложител:„УЕЪРХАУЗИНГ ЕНД ЛОГИСТИКС“ ЕООД
Локация: с. Равно поле, Обл. София
Статус:В строеж
РЗП:57 000m2

Логистичен парк София-Разширение

Проектът представлява логистична база клас А, съставена от две складови сгради (сграда 1 и сграда 2). Електрозахранването на обекта ще се осъществява от 2 броя трафопостове, ситуирани в центъра на електрическите товари. За резервиране на консуматорите се предвиждат дизелагрегати. За обекта са проектирани вътрешни осветителни, силови и слаботокови инсталации. Заземление и мълниезащита. Външно осветление. Зарядни станции за ЕПС.

Възложител:„МАТ България“ ЕООД
Локация: с. Равно поле, Обл. София
Статус:В проект
РЗП:57 000m2

Автосервиз

Проектът представлява автосервиз състоящ се от една сграда разделена на пет сервизни клетки, офис със санитарни помещения и стая за почивка на вторият етаж. Сервизните клетки ще бъде от метална конструкция, покривът е от термополиуританови покривни панели, монтирани върху метални столици и носеща метална конструкция, фасадата на сградата е от термополиуританови панели, монтирани върху метални водачи. Колоните също са метални. Офиса със санитарно-битовите помещения и стаята за почивка ще бъдат от монолитна конструкция и преградни тухлени стени. За обекта са проектирани вътрешни осветителни, силови и слаботокови инсталации. Заземление и мълниезащита. Външно ел. захранване.

Възложител:
Локация: гр. Асеновград
Статус:В проект
РЗП:480m2

Логистична база Асиса

Проектът представлява логистична база състояща се от една сграда. Сградата ще бъде от стоманобетонна сглобяема конструкция в комбинация с пожарозащитена стоманена конструкция. Електрозахранването на обекта ще се осъществява от 1 брой трафопост, ситуирани на границата на имота. За резервиране на консуматорите се предвиждат дизелагрегати. За обекта са проектирани вътрешни осветителни, силови и слаботокови инсталации. Заземление и мълниезащита. Външно осветление. Зарядни станции за ЕПС.

Възложител:„Асиса“ ООД
Локация: с. Гурмазово, Общ. Божурище Обл. София
Статус:В проект
РЗП:8820m2

Складова база за зърно

Проектът представлява складова база, състоящата се от две сгради – склад за зърно и склад за инвентар ситуирани в общ парцел. Складирането на зърно е сезонна дейност. Стените на склада за зърно ще са стоманобетонни до Н=3m, а над тази височина – носеща метална конструкция и термопанели и покрив – термопанели. В склада за инвентар, ще се прибират необходимите за обработката на зърно машини и съоръжения. Склада за инвентар ще бъде от носеща метална конструкция и стени от термопанели и покрив – термопанели. За обекта са проектирани вътрешни осветителни и силови инсталации. Заземление и мълниезащита. Външно осветление.

Възложител:„Гранд Агро“ ООД
Локация: гр. Брезово, Общ. Брезово
Статус:В експлоатация
РЗП:6300m2

Производствена и складова база с административна сграда

Проектът представлява производствена и складова база с обслужваща дейност. Състои се от три сгради: Административна сграда от монолитна конструкция със стоманобетони колони, плочи и греди и преградните тухлени стени. Склад 1 – монолитна конструкция със стоманобетони колони, плочи и греди и преградните тухлени стени. В него се разполага складовата зона, с регали с двуредно разполагане на палети и с достъп за товарене и разтоварване. Склад 2 –монолитна конструкция със стоманобетони колони, плочи и греди и преградните тухлени стени. За обекта са проектирани вътрешни осветителни и силови инсталации. Заземление и мълниезащита. Външно ел. захранване и външно осветление.

Възложител:
Локация: с. Марково, Обл. Пловдив
Статус:В проект
РЗП:1300m2