За нас

Фирма „ДЖИ ЕЛ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД е с основен предмет на дейност инвестиционно проучване и проектиране на всякакъв вид строежи. Екипът е съставен от висококвалифицирани инженери с дългогодишен опит и предоставя голям обхват от инженерни услуги в енергетиката и строителството с акцент в консултирането и проектирането.