Адрес: пл. ”Съединение” №3, ет. 3
4000 Пловдвив
България
Телефон: +359 883 333 824
Имейл: gl.iliev77@gmail.com
office@glp.bg